למשרדנו ניסיון עשיר בתחום המקרקעין, על כל היבטיו. בין לקוחותינו נמנים יזמים, חברות קבלניות, רשויות מקומיות ואנשים פרטיים בארץ ובחו”ל המחזיקים בנכסים בישראל.

עסקאות רכישת/מכירת זכויות במקרקעין או העברתן ללא תמורה. השירות כולל ליווי משפטי של העיסקה מתחילתה ועד סופה, לרבות עריכת הסכם, ייעוץ מס בקשר לעיסקה, דיווח לרשויות המס, ליווי נטילת הלוואה מובטחת במשכנתא, סילוק שיעבודים, ועד השלמת העיסקה ברישום הזכויות בנכס
פרויקטים במקרקעין במתווה של עיסקאות קומבינציה, עיסקאות תמ”א 38 מסוג חיזוק מבנים, עיסקאות תמ”א 38 מסוג הריסה ובנייה מחדש, קבוצות רכישה, ופרוייקטים פרטיים של בנייה. ליווי וטיפול משפטי משלב היזמות, ניהול מו”מ מול קבלנים, בניית מתווה משפטי ועסקי לפרוייקטים, עריכת הסכמי שיתוף, עריכת התקשרויות עם קבלנים וספקים, ליווי הפרוייקט על כל היבטיו המשפטיים והכלכליים, ייעוץ במיסוי מקרקעין לפרוייקט, הוצאה לפועל של הפרוייקט, רישום תוכניות איחוד וחלוקה, רישום בתים משותפים, ניהול רישום זכויות בספרים והשלמת הפרוייקטים ברישום זכויות.
ייעוץ וטיפול משפטי בנושאים הקשורים לבעיות תכנון ובנייה, לרבות הפקעות לפי חוק התכנון והבנייה, פיצויים, היטלי השבחה, ייצוג בהשגות ובוועדות השונות לתכנון ובנייה, במסגרת התמודדות עם התנגדויות בתהליך קבלת היתרי בנייה.
טיפול שוטף ומקיף בנכסים להשקעה (בניינים שלמים, דירות מגורים או עסקים מסחריים) עבור בעליהם. השירות כולל פרסום הנכסים ואיתור דיירים מתאימים, עריכת הסכמי שכירות, גביית דמי השכירות, תחזוקת הנכסים תוך טיפול שוטף בתקלות בתיאום עם בעלי מקצוע מתאימים, ניהול חשבונות נאמנות, עריכת ביטוחים, מעקב, הסדרה וגבייה של תשלומים שוטפים הקשורים בנכסים. כמו כן מוצע שירות של ייצוג בתביעות בקשר לנכס, ופינוי דיירים בשכירות חופשית או דיירות מוגנת.
ייעוץ וטיפול משפטי בנושאים לפי חוק הגנת הדייר. שירות משפטי לפינוי דיירים מוגנים מדירות מגורים ומעסקים, לרבות תביעות פינוי בבתי המשפט.
יישוב סכסוכים ומחלוקות בנושאים הקשורים במקרקעין, לרבות סכסוכי שכנים, סכסוכים בין שותפים במקרקעין וכיו”ב, באמצעות ניהול משא ומתן או כבוררים או מגשרים.
ייצוג בהליכים משפטיים הקשורים למקרקעין, בפני ביהמ”ש בערכאות בתי המשפט, המפקחת על הבתים המשותפים, וועדות לתכנון ובנייה, בוררויות או הליכי גישור, וועדות ערר לפי חוק מסוי מקרקעין. בין יתר הנושאים הקשורים תביעות לפירוק שיתוף, הסגת גבול, תביעות לסילוק יד, בירור זכויות, מימוש זכויות קנייניות, אכיפת הסכמים, ועוד.
רישום זכויות במקרקעין בלשכת רישום המקרקעין ו/או ברשות מקרקעי ישראל ו/או בחברות משכנות, לרבות רישום ירושות, רישום בתים משותפים, ביצוע פרצלציה וכיו”ב.