נוטריון הוא עורך דין ותיק, אזרח מדינת ישראל, שלא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, ואשר הוכשר והוסמך להעניק שירותים נוטריוניים בהתאם לחוק הנוטריוניים.

אישור נוטריוני על אחד המסמכים המפורטים להלן, מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראייה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו, ולדברי אחרים ולמעשיהם, שאמרו או עשו בפניו, כאמור באישור.

אישור נוטריוני לעתים נדרש והכרחי לצורך ביצוע פעולות משפטיות שונות, ולעתים החוק מאפשר לבחור לאמת חתימת מסמכים בפני נוטריון, על מנת להעניק גושפנקא לאמינות ולאותנטיות החתימה עליהם.

אנו מציעים שירותים נוטריוניים מקצועיים, נוחים ומהירים.

אישור הנוטריון כי החותם זוהה על ידו כדין, או שמי שחתם על המסמך בשם אישיות משפטית אחרת, עשה זאת בהתאם להסמכתו כדין.
אישור הנוטריון כי החותם על יפוי הכח זוהה על ידו כדין. אדם המבקש ליפות את כוחו של אדם אחר, שאינו עו”ד, על מנת לבצע פעולות משפטיות לפי החוק, חייב לאמת את חתימתו על יפוי הכח באמצעות נוטריון.
אישור הנוטריון כי מסמך מתורגם, הינו תרגום נאמן ומדויק של מסמך המקור. משרדנו מסייע בתרגום המסמך מעברית לאנגלית ולהפך, באישורו באישור תרגום נוטריוני, ובקבלת אישור אפוסטיל, במידת הצורך.
אישור הנוטריון כי המסמך המצורף לאישור הינו העתק נאמן ומדויק של מסמך המקור, שהוצג בפני הנוטריון.
אישור הנוטריון, כי האדם החתום על הצוואה, זוהה על ידו כדין וחתם על הצוואה בפניו, בדעה צלולה ומתוך רצון חופשי. עפ”י חוק הירושה, ישנן מספר דרכים לערוך צוואה. אחת הדרכים המועדפות הינה “עריכת צוואה בפני רשות”, כדוגמת צוואה נוטריונית. הצוואה הנוטריונית נחשבת צוואה אמינה ביותר, וקיימת לגביה חזקה כי המצווה ציווה את האמור בה מתוך רצון חופשי. משרדנו מציע שירות משפטי של ייעוץ בנושא צוואות, לרבות בחינת הצורך לערוך צוואה, ובחירת סוג הצוואה. ניסוח הצוואה ועריכתה, בהתאם לרצונו החופשי של המצווה ואימות החתימה עליה, באמצעות הנוטריון.
אישור הנוטריון כי האדם שהופיע בפניו וזוהה בפניו כדין חי וקיים.
אישור הנוטריון, כי הצדדים אשר חתמו על הסכם הממון, זוהו על ידו, וכי חתמו על הסכם הממון לאחר שהובהרה להם משמעותו והנוטריון השתכנע שהאמור בהסכם הממון מבטא את רצונם האמיתי והחופשי. משרדנו מציע שירות משפטי של ניסוח ועריכת הסכם הממון, לעתים תוך הצפת הנושאים הדורשים הסדרה במסגרת הסכם הממון, וזאת על מנת להימנע ככל האפשר ממחלוקות וסכסוכים עתידיים בין בני הזוג או יורשיהם בקשר לרכוש וממון.