תיקון מס’ 76 לחוק מיסוי מקרקעין מיום 29.7.13, הביא לרפורמה כוללת במיסוי עיסקאות בדירות מגורים.

משיקולי מדיניות שונים, נקבעה בתיקון תקופת מעבר בת 4 שנים, אשר תחילתה ביום 01.01.2014 וסיומה ביום 31.12.2017.

בתקופת מעבר זו, יושמה הרפורמה בסייגים ומגבלות, אשר איפשרו הסתגלות הדרגתית ל”כללי המשחק החדשים” אשר יחולו בתקופת הקבע – החל מיום 01.01.2018.

לקראת תום תקופת המעבר וכניסה לתקופת הקבע, נבקש להציג בקצרה את עיקרי הרפורמה, אשר תיושם במלואה החל מיום 1.1.18.

• עיקר הרפורמה בכל הנוגע למיסוי דירות מגורים בא לידי ביטוי בביטול סע’ 49ב(1) אשר איפשר מכירת דירת מגורים מזכה בפטור ממס שבח אחת ל – 4 שנים, וכן ביצירת הטבה חדשה בעולמנו – תחשיב מס שבח ב”מסלול הלינארי החדש” או “המוטב”.

• בשונה מהדין החל בתקופת המעבר, שלפיו ניתן היה ליהנות מתחשיב מס שבח לינארי מוטב עד פעמיים, הרי שהחל מיום 01.01.2018 יוכל מוכר ליהנות מתחשיב מס שבח לינארי מוטב, במכירת כמות בלתי מוגבלת של דירות מגורים.

• בנוסף, החל מיום 01.01.2018, ניתן ליהנות ממס שבח מוטב לפי התחשיב הלינארי החדש, גם בעיסקאות המהוות מכירה לקרוב, כהגדרתו בחוק.

• כמו כן, מיום 01.01.2018 ואילך, מוכר שבבעלותו דירה יחידה יוכל ליהנות מפטור ממס שבח, לפי סעיף 49ב(2), גם אם ביום 01.01.2014 היו בבעלותו 2 דירות או יותר.

• שינוי נוסף שעתיד לחול בתקופת הקבע, היא “חזרתו לחיים” של סע’ 49ה’, המעניק פטור חד פעמי במכירת 2 דירות מגורים לצורך רכישת דירה שלישית, בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף.

בעקבות תיקון 76, הפטור לפי סע’ 49ה’, יינתן רק למי שיש בבעלותו 2 דירות בלבד (לא כולל הדירה החלופית, ככל שנרכשה לפני שנמכרו מי מהדירות הישנות).
במכירת הדירה הראשונה יינתן הפטור לפי סע’ 49ה’, ואילו המכירה השנייה תהיה זכאית לפטור ממס לפי סע’ 49ב(2) לחוק (סעיף הפטור הניתן למוכר דירת מגורים יחידה).

כפי שכבר נכתב בעבר, גם כאן, בתקופת המעבר אוינה למעשה אפשרות הניצול של פטור לפי סע’ 49ה’.

על מנת ליהנות מהפטור הקבוע בסע’ 49ה’ על המוכר למכור את דירתו הנוספת בתוך 12 חודשים בפטור לפי סע’ 49ב(2), אלא שבתקופת המעבר נשללה האפשרות ליהנות מהפטור הקבוע בסע’ 49ב(2) למי שנכנס לתקופת המעבר כשבבעלותו יותר מדירה אחת.

עם תום תקופת המעבר וכניסה לתקופת הקבע, יוכל המוכר לעמוד בדרישות סעיף 49 ה’, וליהנות מפטור לפי סע’ 49ב(2) גם אם היה בעלים של יותר מדירה אחת ביום 01.01.2014.

סיכומם של דברים,
עם סיומה של תקופת המעבר, וכניסה אל תקופת הקבע,
מרבית ההגבלות אשר להן הורגלנו ב – 4 השנים האחרונות עתידות להיפסק, ולאפשר במידה רבה מיסוי נוח יותר של עסקאות מכר דירות מגורים…. כל זאת, כמובן, עד לרפורמה הבאה…

במידה שהנכם מעוניינים בשירותי עורך דין למיסוי מקרקעין, נשמח לעמוד לשירותכם. זיו פוקס ושות’, עורכי דין ונוטריון מזמינים אתכם לפנות אלינו בטלפון מס’: 04-8674776. הצוות המקצועי שלנו עומד לרשותכם, וישמח לתאם עמכם פגישת היכרות במשרדנו, ברחוב ירושלים 10 בחיפה.

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי מקצועי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו”ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי, נא לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

כל הזכויות שמורות לזיו פוקס ושות’, עורכי דין ונוטריון.