משרדנו מעניק שירותים משפטיים לעסקים שונים, בכל תחומי המשפט המסחרי, לרבות תחום הקניין הרוחני. בין לקוחותינו חברות, עמותות ושותפויות מכל רחבי הארץ.

חברות, עמותות, חברות לתועלת הציבור (חל”צ) ושותפויות. מתן מענה משפטי לסוגיות שונות בתחום המסחרי, לרבות בקשר לניהול השוטף של התאגיד, תפקידים ופעולות של האורגנים בתאגיד, מסמכי יסוד של התאגיד, שאלות בתחום הקניין הרוחני – זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וכו’, ניסוח מסמכים הקשורים לקבלת החלטות בתאגיד, וכאלה הנדרשים לפעילותו היום יומית. כמו כן, ייעוץ משפטי הנוגע לאינטראקציה של התאגיד עם גורמים שונים, חיצוניים ופנימיים לו, כגון גופים ממשלתיים, ספקים, לקוחות, עובדים וכיו”ב.
ייעוץ משפטי הקשור בבחינת הצורך של הלקוח לפעול במסגרת תאגיד, ובחירת התאגיד המתאים לצרכיו, וליווי תהליך הקמתו וייסודו ברישום.
ייעוץ משפטי וליווי הליך פירוק חברות, מרצון או שלא מרצון, באמצעות בית המשפט או בפיקוחו. במסגרת ההליכים, ביצוע כל הפעולות הנדרשות לרבות תביעות חוב, כינוס נכסים וייצוג נושים.
ייצוג בהליכים משפטיים בפני בתי משפט שלום, מחוזי, עליון, בית הדין לעבודה, בית המשפט לעניינים מנהליים, תביעות חוב בהליכי פירוק ועוד, לרבות בבוררויות ובהליכי גישור. בין יתר הנושאים הקשורים תביעות לקבלת סעד הצהרתי, פיצויים, אכיפת הסכמים, תביעות חוב במסגרת הקפאת הליכים, כינוס נכסים, תביעות לפירוק חברות, צווי מניעה, צווי עשה, תביעות על הפרת זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, לשון הרע ותביעות לפי חוק הגנת הפרטיות.
יישוב סכסוכים ומחלוקות בנושאים הקשורים בעולם העסקי, לרבות סכסוכים בין אנשים פרטיים, תאגידים שונים, סכסוכים בין תאגיד לבין רשויות או גורמים ממשלתיים אחרים, סכסוכים בין התאגיד לבין ספקים, לקוחות או עובדים בתאגיד, סכסוכים בין בעלי מניות, סכסוכים בין עובדים שונים או קבוצות עובדים בתוך התאגיד. במשרדנו מתנהלים הליכי בוררות לפתרון סכסוכים, ולחילופין פעילות גישור בין צדדים. כמו כן, ייצוג צד לסכסוך בפני בורר או מגשר המוסכם על הצדדים.
תקנונים, הסכמים בין בעלי מניות, חוזים להקצאת מניות, מכרזים, הסכמי התקשרות עם ספקים, קבלנים, רישיונות, זיכיונות, עובדים ולקוחות, עריכת מסמכי שמירה על סודיות, ניסוח נהלי עבודה ועוד.
ניסוח תנאי המכרז, עריכת כל המסמכים המשפטיים בקשר למכרז, ניהול המרכז עד לבחירת ההצעה הזוכה ועריכת הסכם ההתקשרות עם הזוכה.