עניינים משפטיים מוסדרים פעמים רבות במסגרת הליך משפטי בפני ערכאה שיפוטית מוסמכת לפי החוק או בהליכים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים כגון בוררות וגישור. לכל אחת מהדרכים מאפיינים משלה, יתרונות וחסרונות.

ייצוג בהליכים משפטיים בכל שלבי הדיון, לרבות בהליכי ערעור, בפני בתי משפט שלום, מחוזי, עליון, בפני בית המשפט לענייני משפחה, בית הדין לעבודה, בתי משפט לעניינים מנהליים, בית הדין הגבוה לצדק, בית המשפט לשכירות, המפקחת על הבתים המשותפים, בפני וועדות לתכנון ובנייה, וועדות ערר, וכיו”ב.
ייצוג צד במסגרת הליך בוררות. כמו כן, משרדנו מתמנה כבורר להכרעה בסכסוכים בנושאים אזרחיים שונים, ומנהל את הליך הבוררות עד להכרעה בו לבקשת צדדים או על פי מינוי מטעם בית המשפט.
ייצוג צד במסגרת הליך גישור. בנוסף, משרדנו מתמנה כמגשר לפתרון סכסוכים בנושאים אזרחיים שונים, ומנהל את הליך הגישור עד לחתימת הסכם גישור בין הצדדים, וזאת, לבקשת הצדדים לסכסוך או על פי מינוי מטעם בית המשפט.