למשרדנו ניסיון רב בעריכת הסכמים מכל הסוגים, בעברית ובאנגלית. בין השירותים המשפטיים שמשרדנו מציע בתחום החוזים: ייעוץ, ייצוג וליווי בשלב המשא ומתן עבור לקוחותינו, ניסוח הסכמים ועריכתם, תקיפת הסכמים בלתי חוקיים, ייצוג בתביעות לאכיפת חוזים, לביטולם ו/או לקבלת פיצויים בגין הפרתם, פתרון סכסוכים בין צדדים להסכם באמצעות פשרה, בוררות, גישור או באמצעות מערכת בתי המשפט.

עריכת תקנונים, הסכמים בין בעלי מניות, חוזים להקצאת מניות, מכרזים, הסכמים בין שותפים, הסכמי התקשרות עם ספקים, קבלנים, רישיונות, זיכיונות, עובדים ולקוחות, עריכת מסמכי שמירה על סודיות, ניסוח נהלי עבודה ועוד.
ניסוח, עריכה ואישור כדין של הסכם ממון לבני זוג טרם הנישואין, במהלכם, הסכם ממון וגירושין לבני זוג המבקשים להתגרש בהסכמה, והסכם ממון לבני זוג ידועים בציבור שאינם מעוניינים להינשא. משרדנו מציע שירות משפטי של ניסוח ועריכת הסכם הממון, לעתים תוך הצפת הנושאים הדורשים הסדרה במסגרת הסכם הממון, וזאת על מנת להימנע ככל האפשר ממחלוקות וסכסוכים עתידיים בין בני הזוג או יורשיהם בקשר לרכוש וממון.
עריכת הסכמי העסקה למעסיקים וייעוץ בקשר להסכמים לעובדים, בכל התחומים.
עריכת הסכמים לספקי שירותים ולמזמיני שירותים בתחומים שונים.
עסקאות רכישת/מכירת זכויות במקרקעין (דירות מגורים, עסקים, עסקאות קומבינציה ועוד) או העברתן ללא תמורה, הסכמי שיתוף, הסכמי שכירות וכיו”ב. השירות כולל ליווי משפטי של העיסקה מתחילתה ועד סופה, לרבות עריכת הסכם, ייעוץ מס בקשר לעיסקה, דיווח לרשויות המס, ליווי נטילת הלוואה מובטחת במשכנתא, סילוק שיעבודים, ועד השלמת העיסקה ברישום הזכויות בנכס.
מענה משפטי במקרים של הפרת הסכם, של רצון להשתחרר מהסכם בדרך של ביטול או הפרה, במקרים המצריכים פרשנות הסכמים לצורך קיומם, במקרים של טעות, הטעייה, עושק או כפייה וכיו”ב.