“רצונו של אדם – כבודו”. הסדרת חלוקת רכושו של אדם לאחר פטירתו מצריכה לרוב טיפול משפטי מקצועי, שכן יש לתת ביטוי נכון ומדויק לכוונתו האמיתית של המצווה, על מנת שרצונו אכן יקוים לאחר פטירתו.

קבלת ירושה לאחר פטירת אדם קרוב, כרוכה פעמים רבות בהסדרה משפטית מקצועית, ולעתים אף בהתמודדות עם סכסוכי ירושה בין בני משפחה או כאלה המערבים גורמים נוספים.

להלן השירותים המשפטיים המוצעים על ידי משרדנו בנושאי צוואות ודיני ירושה:

ייעוץ בנושא צוואות, לרבות בחינת הצורך לערוך צוואה, ובחירת סוג הצוואה. ניסוח הצוואה ועריכתה, בהתאם לרצונו החופשי של המצווה ואימות החתימה עליה, באמצעות עדים או באמצעות הנוטריון.
ייצוג צד לסכסוך ירושה בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית משפט אחר שבו מתנהל הסכסוך, לרבות בפני בורר או מגשר. כמו כן, משרדנו משמש כבורר או כמגשר בפתרון סכסוכי ירושה, לבקשת הצדדים לסכסוך או במינוי מטעם בית המשפט.
ניהול עיזבון על פי מינוי מטעם בית משפט או הרשם לענייני ירושה, לרבות ריכוז נכסי העיזבון, טיפול משפטי בכל הכרוך בסילוק חובות העיזבון ומימוש זכויות העיזבון, וחלוקתו בהתאם לצו ירושה או לצו קיום צוואה, לפי העניין.
לאחר פטירתו של אדם, על מנת להוציא לפועל את צוואתו, ולחילופין לרשת אותו על פי הדין, נדרש צו של הרשם לענייני ירושה או של בית המשפט.
טיפול משפטי בהתנגדות לבקשה שהוגשה למתן צו ירושה או לבקשה שהוגשה למתן צו קיום צוואה. הטיפול כולל עריכת התנגדות, וייצוג בבית המשפט לבירורה עד להכרעה בה.
העברת זכויות במקרקעין שנתקבלו בירושה ורישומן ע”ש היורש.
עריכת הסכם בין מספר יורשים של עיזבון, שטרם חולק, שבו הם מסכימים על שינוי חלוקת חלקיהם בעיזבון ביניהם.